Tagged: Komşuluk

0

Komşunun Eğitimi

Bir gün Resulullah (a.) hutbeye çıkıp Müslümanlardan bazı kimselerden övgüyle söz etti. Sonra şöyle buyurdu: “Bazı kimselere ne oluyor da komşularına dini öğretmiyorlar onları bilgilendirmiyorlar, onlara öğüt vermiyorlar, kendilerine bir şey emretmiyor ve onları...

0

Yahudi Komşu

Mücahid’den rivayet edildiğine göre, şöyle anlatmıştır: “Abdullah İbn-i Amr’ın yanında idim, kölesi de bir koyun yüzüyordu” Abdullah İbn-i Amr dedi ki: “Ey genç! Bitirdiğin zaman, Yahudi komşunla başla (hediye ver)” Oradaki topluluktan bir adam:...

0

Komşusuna Eziyet Eden Kimse

Sevban’ın (r.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Üç günden ziyade dargınlıklarını devam ettiren iki adamdan biri helak olur; eğer bu dargınlık üzerine ikisi de ölürlerse, her ikisi toptan helak olmuşlardır. Komşusuna, evinden çıkıncaya dek zulmeden...

0

Komşunun Şikâyeti

Ebû Hureyre’den rivayet edildiğine göre, bir adam şöyle dedi: “Ey Allah’ın Rasûlü! Benim bir komşum var, bana eziyet ediyor” Hz. Peygamber buyurdu ki: “Git, eşyanı yola çıkar.” Adam gidip eşyasını çıkardı. Bundan ötürü ahali...

0

İnsan Komşusuna Eziyet Etmemeli

Rivayet edildiğine göre, Ebû Hureyre’nin (r.) şöyle dediği işitilmiştir: Peygamber’e (s.): “Falanca kadın geceyi ibadetle geçirir, gündüzleri oruç tutar, çalışır ve sadaka verir, bir de dili ile komşularına eziyet verir.” dendi. Rasûlullah (s.): “O...

0

Kötü Komşu

Ebû Hureyre’den (r.) rivayet edildiğine göre Peygamber’in (s.) dualarından biri şöyle idi: “Allah’ım! Daimi ikâmet yeri olan ahirette kötü komşudan sana sığınırım. Çünkü dünyadaki komşu değişir.” Ebû Mûsa’dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah (s.) şöyle...

0

Komşuların Hayırlısı

Abdullah İbn-i Amr, Rasûlullah ‘dan (s.) rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber şöyle dedi: “Allah Teâla katında, arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına en hayırlı olanıdır. Komşuların da en hayırlısı, komşusuna en hayırlı olanlarıdır.” Hayrı ve şerri...

0

Komşulara İkram

Ebû Zer’den (r.): “Dostum (s.) bana üç şeyi tavsiye etti: 1. Civar azaları (organları) kesilmiş bir köle dahi olsa (başındaki Müslüman idareciye) itaat edip, onu dinle. 2. Çorba pişirdiğinde suyunu çok koy. Sonra komşularının...

0

Komşuya Kapıyı Kapatan Kimse

İbn-i Ömer’den (r.): “Gerçekten üzerimize bir zaman –yahut bir vakit- geldi ki, hiç kimseye altını ve gümüşü, Müslüman kardeşinden daha sevgili olmadı. Şimdiki halde ise altın ve gümüş her birimize Müslüman kardeşinden daha sevgilidir....

0

Kapısı En Yakın Olana Hediye

Hz. Aişe r. anha validemiz Resûl-i Ekrem Efendimize (s.) hitaben: “Ya Resulullah! İki tane komşum var. Öncelikle hangisine ikramda bulunayım?” sualini sormuştur. Bunun üzerine Efendimiz: “Kapısı sana en yakın olandan başla.” cevabını vermiştir. Dolayısıyla...