Tagged: İslamda Komşuluk

0

Atasözlerimizde Komşuluk

Örfümüz, atasözlerimizle yaşar ve bizlere ulaşır. Bize ulaşan bu sözleri kendi tecrübelerimizi de ekleyerek bizler de kendi nesillerimize aktarırız. Bu aktarım nesilden nesile devam eder. Atasözlerimiz belli bir tecrübenin üzerine söylenmiş hayat kurallarıdır. Tarihten...

0

Komşusuna Eziyet Eden Kimse

Sevban’ın (r.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Üç günden ziyade dargınlıklarını devam ettiren iki adamdan biri helak olur; eğer bu dargınlık üzerine ikisi de ölürlerse, her ikisi toptan helak olmuşlardır. Komşusuna, evinden çıkıncaya dek zulmeden...

0

Komşunun Şikâyeti

Ebû Hureyre’den rivayet edildiğine göre, bir adam şöyle dedi: “Ey Allah’ın Rasûlü! Benim bir komşum var, bana eziyet ediyor” Hz. Peygamber buyurdu ki: “Git, eşyanı yola çıkar.” Adam gidip eşyasını çıkardı. Bundan ötürü ahali...

0

Komşuların Hayırlısı

Abdullah İbn-i Amr, Rasûlullah ‘dan (s.) rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber şöyle dedi: “Allah Teâla katında, arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına en hayırlı olanıdır. Komşuların da en hayırlısı, komşusuna en hayırlı olanlarıdır.” Hayrı ve şerri...

0

Komşuya Kapıyı Kapatan Kimse

İbn-i Ömer’den (r.): “Gerçekten üzerimize bir zaman –yahut bir vakit- geldi ki, hiç kimseye altını ve gümüşü, Müslüman kardeşinden daha sevgili olmadı. Şimdiki halde ise altın ve gümüş her birimize Müslüman kardeşinden daha sevgilidir....

0

Komşuluğun Sınırı

Rivayet edildiğine göre, Hasan Basrî’ye komşuluğun hududundan sorulmuş, O da: “Ön tarafından kırk ev, arka tarafından kırk ev, sağ tarafından kırk ev ve sol tarafından kırk evdir” dedi. Ebû Hureyre’nin şöyle dediği işitilmiştir: “Yakındaki...

0

Günahın Büyüğü Komşuya Yapılandır

Mikdad İbn-i’l-Esved’den işitildiğine göre şöyle demiştir: Rasûlullah (s.), ashabına zinadan sordu. Ashab: “Haramdır, Allah ve onun peygamberi onu haram kılmıştır” dediler. Peygamber şöyle buyurdu: “İnsanın, on kadınla zinâ etmesi, komşusunun karısı ile zinâ etmesinden,...

0

Komşuluğun İslam’daki Yeri

İslâm’da komşu hakları genel olarak kul hakları veya insan hakları denilen haklar çerçevesinde ele alınır, bu haklarla ilgili emir ve yasaklar komşuluk ilişkilerini de bağlar. Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’a imanı emreden ve şirki yasaklayan ifadelerin...

%d blogcu bunu beğendi: