Tagged: İslamda Komşuluk

0

Komşusuna Eziyet Eden Kimse

Sevban’ın (r.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Üç günden ziyade dargınlıklarını devam ettiren iki adamdan biri helak olur; eğer bu dargınlık üzerine ikisi de ölürlerse, her ikisi toptan helak olmuşlardır. Komşusuna, evinden çıkıncaya dek zulmeden...

0

Komşunun Şikâyeti

Ebû Hureyre’den rivayet edildiğine göre, bir adam şöyle dedi: “Ey Allah’ın Rasûlü! Benim bir komşum var, bana eziyet ediyor” Hz. Peygamber buyurdu ki: “Git, eşyanı yola çıkar.” Adam gidip eşyasını çıkardı. Bundan ötürü ahali...

0

Komşuların Hayırlısı

Abdullah İbn-i Amr, Rasûlullah ‘dan (s.) rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber şöyle dedi: “Allah Teâla katında, arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına en hayırlı olanıdır. Komşuların da en hayırlısı, komşusuna en hayırlı olanlarıdır.” Hayrı ve şerri...

0

Komşuya Kapıyı Kapatan Kimse

İbn-i Ömer’den (r.): “Gerçekten üzerimize bir zaman –yahut bir vakit- geldi ki, hiç kimseye altını ve gümüşü, Müslüman kardeşinden daha sevgili olmadı. Şimdiki halde ise altın ve gümüş her birimize Müslüman kardeşinden daha sevgilidir....

0

Komşuluğun Sınırı

Rivayet edildiğine göre, Hasan Basrî’ye komşuluğun hududundan sorulmuş, O da: “Ön tarafından kırk ev, arka tarafından kırk ev, sağ tarafından kırk ev ve sol tarafından kırk evdir” dedi. Ebû Hureyre’nin şöyle dediği işitilmiştir: “Yakındaki...

0

Günahın Büyüğü Komşuya Yapılandır

Mikdad İbn-i’l-Esved’den işitildiğine göre şöyle demiştir: Rasûlullah (s.), ashabına zinadan sordu. Ashab: “Haramdır, Allah ve onun peygamberi onu haram kılmıştır” dediler. Peygamber şöyle buyurdu: “İnsanın, on kadınla zinâ etmesi, komşusunun karısı ile zinâ etmesinden,...

0

Komşuluğun İslam’daki Yeri

İslâm’da komşu hakları genel olarak kul hakları veya insan hakları denilen haklar çerçevesinde ele alınır, bu haklarla ilgili emir ve yasaklar komşuluk ilişkilerini de bağlar. Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’a imanı emreden ve şirki yasaklayan ifadelerin...