Tagged: KomşuKomşu

0

Komşunun Şikâyeti

Ebû Hureyre’den rivayet edildiğine göre, bir adam şöyle dedi: “Ey Allah’ın Rasûlü! Benim bir komşum var, bana eziyet ediyor” Hz. Peygamber buyurdu ki: “Git, eşyanı yola çıkar.” Adam gidip eşyasını çıkardı. Bundan ötürü ahali...

0

Komşulara İkram

Ebû Zer’den (r.): “Dostum (s.) bana üç şeyi tavsiye etti: 1. Civar azaları (organları) kesilmiş bir köle dahi olsa (başındaki Müslüman idareciye) itaat edip, onu dinle. 2. Çorba pişirdiğinde suyunu çok koy. Sonra komşularının...

0

Önce Komşuya İyilik

İbnu Ömer radıyallâhu anhüma için bir koç kesildi. İbnu Ömer, ailesine: “Ondan Yahudi komşunuza hediye ettiniz mi?” diye sordu. “Hayır!” cevabını alınca: “Bundan ona da gönderin. Zira ben Resulullah (a.)’ın: “Cebrail bana komşu hakkında...