Tagged: islam

0

Komşuya İkram

“Kim Allah’a (c.) ve son güne iman ediyorsa komşusuna ikramda bulunsun.” “Bir çorba pişirdiğin zaman suyunu biraz fazla koy ve ondan komşularına da ver.” İkram gönülleri yumuşatır, insanları birbirine yaklaştırır. Sürekli görüştüğümüz kapı komşumuza kalplerimizin ısınmasını istiyorsak...

0

Komşu Hakkı

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Komşular; bir hakkı olanlar, iki hakkı olanlar, üç hakkı olanlar olmak üzere üç sınıftır. Üç hak olan komşular; Müslüman ve soyca akraba olan komşulardır. Böylelerinin komşuluk, İslamiyet ve akrabalık olmak...

0

Hadislerde Komşuluğun Önemi

Hz. Âişe (r.) anlatıyor: Resulullah (a.) buyurdular ki: “Hz. Cebrail aleyhisselâm bana komşu hakkında o kadar aralıksız tavsiyede bulundu ki, komşuyu varis kılacağını zannettim.” Cebrail, Rabbimizin vahiy meleğidir, Allah’tan aldığı emirleri Peygamberimize getirir. Dolayısıyla...

0

Hadislerde Komşuluk

Hadislerde de komşuluğun önemini ve komşu haklarını anlatan çeşitli açıklamalar bulunmaktadır. Bunların en dikkate değer olanı, “Cebrâil, komşu hakkı üzerinde o kadar önemle durdu ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapacak sandım.” mealindeki hadistir. Diğer...

0

Kur’an’da Komşuluk

Komşu, komşuluğun sınırı ve komşularımız ile ilişiklerimizin nasıl olacağını Rabbimiz bize Kur’an-ı Kerim’de öğretmiştir. Mutlak doğru olan, hayatımızın her aşamasına rehber olan Kur’an’ın bu tavsiyelerine/emirlerine uyduğumuzda dünyada ve ahirette komşuların en güzeline sahip oluruz....

0

Komşuluğun İslam’daki Yeri

İslâm’da komşu hakları genel olarak kul hakları veya insan hakları denilen haklar çerçevesinde ele alınır, bu haklarla ilgili emir ve yasaklar komşuluk ilişkilerini de bağlar. Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’a imanı emreden ve şirki yasaklayan ifadelerin...